Tag: ีีufabet

UFABET NEWS : ฟุตซอลไทยลีกของดซ้อมชั่วคราว

UFABET NEWS : ฟุตซอลไทยลีกของดซ้อมชั่วคราว

ข่าวบอล UFABET : บริษัท ฟุตซอลไทยลีก จำกัด  โดย ดร.กิตติพงษ์ โพธิมู ประธานดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก ทางเข้าUFABET ปี 2563 บริษัท ฟุตซอลไทยลีก จำกัด ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก ได้มีหนังสือแจ้งถึงสโมสรฟุตซอล ในการขอความร่วมมืองดการฝึกซ้อม และแข่งขันกระชับมิตร เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 5 เมษายน โดยส่งหนังสือดังกล่าว เรียนประธานสโมสรฟุตซอล UFA88 แต่ละสโมสร โดยอ้างถึงกระทรวงสาธารณะสุข ที่ สธ.0407/ว 214 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการและแนวทางดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อเป็นการควบคุมโรคอย่างทันเวลา และจำกัดการชุมนุมของประชาชน เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง […]